Hällristningarnas ABC

Följande bilder visar de vanligast förekommande figurer och tecken på hällristningarna. På snart sagt varje ristningsfält i Sverige ser man något eller  några av dessa motiv. Det är de som ger de Nordiska hällristningarna deras huvudsakliga karaktär.


Av alla tecken och figurer på hällristningar är skålgroparna rikligt förekommande. De kan vara mycket olika stora , uppträdda ensamma eller i grupper alt. i oregelbundna hopar, utan beröring med varandra. De kan också vara ordnade i rader eller led.       

Båtar och skepp är därefter de vanligaste inslagen på hällristningar. De kan vara ritade på olika sätt, med enbart linjer eller huggna ytor. De kan ha eller sakna bemanningsstreck och de kan förekomma ensamma eller flera tillsammans ibland i stora antal.

Cirkelrunda tecken kan vara utförda som ringar, enkla eller koncentriska, med eller utan mittpunkt, med eller utan ekrar. Båda formerna ser ut som sköldar på vissa människofigurer, eller hjulkors som på vagnsbilder.

Fotsulor finns i olika utföranden, med enkla konturer, med eller utan tvärstreck och vissa med tår. Ofta är de satta parvis.

Hjortar är de vanligaste bestämbara djuret på skeppsristningar i Sverige.

Män kan avbildas med två lyfta händer med eller utan vapen. På skeppsristningar, där bilderna av män är vanligare än på viltristningarna är det vanligt att könsorganen är tydligt an- givna. Bilder av kvinnor är sällsynta. 

Yxor är vanligast bland bilder av vapen och redskap, inte bara burna av män utan också avbildade för sig. Ibland i stora antal på samma ristning.

Älgar är det vanligaste djuret och det vanligaste motivet överhuvudtaget på viltristningar.