Historik

I Sverige finns över 19000 kända motiv som hällkonst, framför allt i Bohuslän med c:a 4000 ”lokaler”. Några ingår i Unescos världsarvslista, Vitlycke, Aspeberget/Tegneby, Fossum, Litsleby och Kalleby.

I Jämtland, Härjedalen finns sju kända platser med hällristningar från forntiden, medan det finns en i Ångermanland med omkring 2000 figurer och två i Västerbotten.

Hällmålningar liknar hällristningarna men är bilder som målats direkt på berget och är än i dag originalfärger. Färgerna består troligen av rödockra blandat med någon typ av bindmedel – fett, blod, urin eller saliv.

Hällristningar och hällmålningar ligger ofta på skilda platser.

Motiven i norra Sverige domineras av djurfigurer, älgar, renar, björnar och ormar och ligger ofta på lodrätta ytor eller under ”överhäng”, som ett tak över målningen.

Hällristningarna i västra Sverige, domineras av exempel skålgropar, skepp, slädar, träd, vapen, fotsulor och handflator. Bilder av arbete, barn och kvinnor är sällsynta.

Hällristningar förekommer även i sammanhängande kompositioner som vid Fossumsristningarna med 130 stycken tätt ställda figurer. Dock ser man att en ny bild knakats in ovanpå en äldre, och på ett sätt som stör intrycken av båda bilderna.

Bilderna beskriver bronsåldersmänniskornas sociala liv, andliga upplevelser trosföreställningar och riter.

Nästan alla hällristningar finns i anslutning till dåtida strandlinjer, idag c:a 25- 30 meter ovanför havsytan, ofta på ”publika/synliga” platser vända mot solen.

Källor.

Hällristningar i Sverige. Å.Fredsjö, S. Jansson, C-A. Moberg.

Hällristningar och Hällmålningar i Sverige. FORUM.

Hällristningar i gränsbygd. Bohuslän och Östfold.

Bilder från forntiden. John Coles.


Några synpunkter

  • Hällristningar och hällmålningar beskriver bronsåldersmänniskornas sociala liv, andliga upplevelser, trosföreställningar och riter. (1700-500 fKr.f.)
  • I Sverige finns det närmare 20.000 kända motiv som hällkonst. Framför allt i Bohuslän med c:a 4.000 motiv. Några ingår i Unescos världsarvslista.
  • I Jämtland, Härjedalen finns sju kända platser med hällristningar samt ett fåtal hällmålningar, bilder som är målade på berget än i dag med originalfärg. Motiven ligger ofta på lodräta ytor eller under ”överhäng”.
  • Ångermanland och Västerbotten har också ett stort antal hällristningar.
  • Hällristningar och hällmålningar ligger ofta på skilda platser.
  • Motiven i Norra Sverige domineras av djurfigurer, älgar, renar, björnar och ormar.
  • Hällristningarna i Västra Sverige domineras av skepp, vapen, fotsulor och skålgropar.
  • Bilder av arbete, barn och kvinnor är däremot sällsynta.
  • Hällristningar förekommer även i sammanhängande kompositioner, där nya bilder ”knackats” in över äldre bilder. Vilket stör båda bilderna.